Свилена Дечева
„ Гледища Днес “ излиза с две свои притурки: водещата тема за „ Цар Калоян Днес “ е спортният деятел и бизнесмен Адем Чакалов “, а за „ Лознишка искра “ „ Фолклорни групи от община Лозница “ ще посетят Турция “. 100 000 лв. за нови устройствени планове на община обеща министър Данов “ водещата тема за „ Лудогорски вестник “. „ Пет награди за Разград от музикален конкурс в Свищов “ пише на първа страница „ Лудогорски вестник “.
Акценти за човек "Свилена Дечева"
Брой новини за Свилена Дечева
Новини за периода
Свързани хора
Свързани места
Свързани организации
Брой новини от източник
1 новини Свилена Дечева 08.04.2014 - 09.04.2014